Břeclav - ul. Na Zahradách a Stromořadní

Rekonstrukce komunikace Na Zahradách a Stromořadní