Kvalifikace

Kvalita poskytovaných služeb, ochrana zdraví při práci, bezpečnost a také životní prostředí jsou prioritami naší společnosti. Proto je naše firma součástí integrovaného systému mezinárodních norem ISO 9001:2016, 14001:2016 a OHSAS 18001:2008. Tyto normy zaručují našim investorům vysokou úroveň kvality poskytovaných služeb, ochrany životního prostředí a bezpečnosti zdraví při práci pro všechny naše zaměstnance.


Trvalé hodnoty na kvalitu práce a její zlepšování jsme se, ve spolupráci s vedením firmy a ostatními zaměstnanci, rozhodli ustanovit a dodržovat v následujících bodech:

  • Dohodnuté závazky plnit s cílem dosažení spokojenosti zákazníka
  • Prohlubovat odborné zkušenosti našich pracovníků a tím je motivovat ke zvyšování efektivity práce
  • Mít zajištěnou potřebnou techniku pro všechny činnosti naší společnosti
  • Minimalizovat negativní dopady na životní prostředí způsobené různými typy technologií ve výrobě
  • Efektivně využívat řízení lidských, hmotných a finančních zdrojů ke zlepšení efektivity stavební výroby
  • Průběžně přezkoumávat rizika, tyto vyhodnocovat a zlepšovat vhodné pracovní podmínky na základě podmětů našich zaměstnanců
  • Řídit se platnou legislativou České republiky, EU a jinými ustanoveními vyplývajícími z potřeb všech zainteresovaných stran

Certifikáty ke stažení

Vytisknout stránku Vytisknout stránku