Střediska

Pobočka Břeclav

Hlavní náplň výrobního úseku v Břeclavi se soustředí především na stavby vodohospodářského charakteru s působností nejen po celém Jihomoravském kraji. Zaměřujeme se na:

 • kanalizace a čistírny odpadních vod,
 • vodovody, vodojemy a úpravny vody,
 • čerpací stanice a požární nádrže,
 • stavby na tocích, rybnících, objekty protipovodňové ochrany,
 • výstavba pozemních komunikací, polních cest, lesních cest a zpevněných ploch vč. podkladních konstrukcí,
 • průmyslové objekty: haly a různé provozní objekty,
 • infrastruktura podzemních sítí pro pozemní a průmyslové objekty,
 • objekty pozemní výstavby pro bydlení a služby,
 • rekonstrukce a sanace vodohospodářských staveb a pozemních objektů,
 • ekologické stavby a objekty,
 • stavby pro sportovní účely.

Na středisku dopravy a mechanizace a oddělení PSV zdárně obnovujeme vozový park, mechanizační prostředky a pracovní nástroje, kdy máme k dispozici např.:

 • dopravní prostředky pro technologickou a všeobecnou dopravu,
 • stroje pro zemní práce: kolová a pásová rypadla (s různým příslušenstvím), dozery, nakladače, hutnící mechanizmy od válů, malých ježkových válů pro hutnění rýh, desek a pěchů,
 • vybavení pro betonářské práce: soupravy kvalitní vibrační techniky Wacker, bednící systémy DOKA,
 • zdvíhací technika: mobilní jeřáby, hydraulické ruky, věžový jeřáb Liebherr
 • pažící systémy Emunds a Staudinger, Krings, Shorco,
 • pojízdné dílny, svářečky plastového potrubí PEHD, elektrosvařovací řídící jednotka pro svařování PE trubek elektrotvarovkami, soupravy na zkoušení vodotěsnosti vzduchem i vodou, zařízení pro vrtání kruhových otvorů, střední a malá mechanizace širokého sortimentu,
 • pro vozovky: finišer obalovaných živičných směsí Marini, silniční fréza Wirtgen, grader, vály.

Naše vybavení umožňuje okamžité nasazení na jakékoliv práce i v těch nejsložitějších podmínkách výstavby. Klademe velký důraz na zavádění nových trendů a technologií ve výstavbě a na maximální přizpůsobivost potřebám zákazníka.

Náš tým odborníků a specialistů s dlouholetými zkušenostmi plně zodpovídá za kvalitu prováděných prací.

Více informací

Pobočka Veselí

V rámci činnosti společnosti působíme taktéž od 1. 1. 2019 ve středisku Veselí nad Moravou, kdy se podařilo koupit areál významné regionální firmy VHS plus, Vodohospodářské stavby  s.r.o. a navázat na její činnost jak v oblasti výrobní, tak i v oblasti nabídky pracovních příležitostí.

Rozšířením činnosti společnosti na oblast „Veselska“ chceme nabídnout naše dlouholeté zkušenosti širší škále zákazníků.

V současné době jsme dynamicky rozvíjející se výrobní středisko, které je schopno realizovat komplexní dodávky staveb. Zaměřujeme se především na:

 • vodohospodářské stavby, výstavby inženýrských sítí,
 • průmyslové objekty,
 • občanské objekty,
 • bytové objekty,
 • dopravní komunikace (silnice, chodníky),
 • demolice.

Jsme plně vybaveni k provádění požadovaných prací i v těch nejsložitějších podmínkách výstavby. Klademe velký důraz na zavádění nových trendů a technologií ve výstavbě a na maximální přizpůsobivost potřebám zákazníka.

Za kvalitu prováděných prací zodpovídá tým zkušených odborníků a specialistů, kteří mají s těmito typy staveb bohaté zkušenosti.

Více informací

Vytisknout stránku Vytisknout stránku