21.11.2023

Nábřeží v Břeclavi dostalo i nový koberec

Rekonstrukci tří autobusových zastávek, chodníků a místní komunikace jsme během října dokončili v Břeclavi na nábřeží Komenského. Celkově bylo položeno přes 636 m trubek v hloubce až 5 m, 840 m vodovodních trubek a kompletně zrekonstruována komunikace a chodník v délce 690 m.

Zakázka pro Město Břeclav si vyžádala práci týmu VHSáků na necelých šest měsíců. „Po předchozím vybudování kanalizace a vodovodu jsme zahájili práce na rekonstrukci zastávek a opravách komunikací letos v květnu. Souběžně s námi Město v těchto místech realizovalo i rekontrukci veřejného osvětlení včetně nové kabeláže a stožárů veřejného osvětlení. VHSáci upravovali další části kabelových tras sdělovacích kabelů a plynovodního potrubí,“ popsal práce na zakázce Petr Bařina, hlavní stavbyvedoucí VHS Břeclav.

Dlouhodobě se město potýkalo s problémem prorůstání kořenových systémů do části komunikace. Tím byla komunikace podél vody postupně narušována a bylo potřeba ji zrekonstruovat. „Okraje Dyje zpevňovaly mohutné vrby, ale svými kořeny prorůstaly do části původní komunikace. Nově je břeh zpevněn betonouvou stěnou, která zvyšuje pravý břeh hráze a chrání komunikaci před narušováním kořenovými systémy případných porostů,“ vysvětlil Petr Bařina.

Rekonstrukce úseku dlouhého téměř sedm set metrů přinesla novou komunikaci o šířce 6,50 m a 7,00 m, bezbariérový chodník v délce 980 m. Pro zlepšení autobusové dopravy, a především kvůli bezpečnosti chodců, byly upraveny poloměry křižovatek. Na trase tak vznikly tři místa pro přecházení s šesti přechody pro chodce.

Díky komplexnímu řešení celé lokality je nyní Nábřeží Komenského připraveno sloužit svým obyvatelům bez potřeby zásahů a stavebních prací podobného charakteru na několik dalších let.