70 let

VHS Břeclav s.r.o.

Jsme spolehlivým dodavatelem vodohospodářských staveb. Specializujeme se na výstavbu a rekonstrukci inženýrských sítí – vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod. Zabýváme se také výstavbou pozemních komunikací včetně zpevněných ploch, průmyslových staveb, hal a sportovních areálů. Dále provádíme zemní práce určené zejména k úpravě a regulaci vodních toků.

Nové výrobní středisko Veselí nad Moravou

Středisko Veselí nad Moravou Od 1. 1. 2019 působí v rámci naší společnosti výrobní středisko Veselí nad Moravou. O jeho vytvoření rozhodla souhra několika příznivých okolností. Tou hlavní byla koupě areálu VHS plus, Vodohospodářské stavby  s.r.o. a ukončení činnosti této významné regionální firmy.

Naším cílem je vytvoření samostatného silného výrobního střediska, schopného obstát v regionu Veselska a pokračovat v tradici vodohospodářských firem. O to se bude snažit tým,  který má s tímto druhem stavebních prací bohaté zkušenosti, stejně jako jeho vedoucí Ing. Tomáš Potrusil.


Inženýrské sítě a ČOVInženýrské sítě a ČOV Průmyslové stavbyPrůmyslové stavby Ostatní stavební činnostOstatní stavební činnost O firměO firmě KvalitaKvalifikace Technické vybaveníTechnické vybavení