O nás

Stavíme na kvalitě už přes 70 let.

Jak samotný název společnosti napovídá, hlavním oborem naší práce je výstavba vodohospodářských staveb.

Budujeme kanalizace, čistírny odpadních vod, vodovody, vodojemy, úpravny vody, čerpací stanice a požární nádrže, stavby na tocích, objekty protipovodňové ochrany.

Za více než 70 let působení na trhu se však naše portfolio postupně rozšířilo i o další oblasti v oboru stavebnictví.

Stavíme pozemní komunikace, zpevněné plochy vč. podkladních konstrukcí, průmyslové objekty, infrastrukturu podzemních sítí pro pozemní a průmyslové objekty, objekty pozemní výstavby pro bydlení a služby i stavby pro sportovní účely.

Kromě budování nových děl zajišťujeme také rekonstrukce a sanace vodohospodářských staveb a pozemních objektů. Zkušenosti máme i s výstavbou ekologických staveb a objektů.

Technické vybavení

Naše stavby realizujeme s vlastním vozovým parkem.

Disponujeme dopravními prostředky pro technologickou a všeobecnou dopravu, vlastníme stroje pro zemní práce jako kolová a pásová rypadla, dozery, nakladače, hutnící mechanismy od válů, malých ježkových válů pro hutnění rýh, desek a pěchů.

Pro budování vozovky využíváme finišer obalovaných živičných směsí Marini, silniční frézu Wirtgen, grader a vály. Výbavou pro realizaci betonářských prací jsou soupravy kvalitní vibrační techniky Wacker a bednící systémy DOKA.

Součástí našeho vybavení je také zdvíhací technika, kterou tvoří mobilní jeřáby, hydraulické ruky, věžový jeřáb Liebherr. Při realizaci inženýrských staveb využíváme pažící systémy Emunds a Staudinger, Krings, Shorco.

Mezi dalším vlastním vybavením společnosti jsou pojízdné dílny, svářečky plastového potrubí PEHD, elektrosvařovací řídící jednotka pro svařování PE trubek elektrotvarovkami, soupravy na zkoušení vodotěsnosti vzduchem i vodou, zařízení pro vrtání kruhových otvorů, střední a malá mechanizace širokého sortimentu.

Kvalifikace

Trvalé hodnoty pro kvalitu práce a její zlepšování jsme se rozhodli ustanovit a dodržovat v následujících bodech:

  • dohodnuté závazky plnit s cílem dosažení spokojenosti zákazníka,
  • prohlubovat odborné zkušenosti našich pracovníků,
  • mít zajištěnou potřebnou techniku pro všechny činnosti naší společnosti,
  • minimalizovat negativní dopady na životní prostředí způsobené typy technologií ve výrobě,
  • efektivně využívat řízení lidských, hmotných a finančních zdrojů ke zlepšení efektivity stavební výroby,
  • průběžně přezkoumávat a vyhodnocovat rizika, zlepšovat vhodné pracovní podmínky na základě podnětů našich zaměstnanců,

Kvalita poskytovaných služeb, ochrana zdraví při práci, bezpečnost a také životní prostředí jsou prioritami naší společnosti.

Proto je naše firma součástí integrovaného systému mezinárodních norem ISO 9001:2016, 14001:2016 a 45001:2018.

Tyto normy zaručují našim investorům vysokou úroveň kvality poskytovaných služeb, ochrany životního prostředí a bezpečnosti zdraví při práci pro všechny naše zaměstnance.

Systém jakosti je ve firmě pravidelně auditován a recertifikován. Jeho neustálé zlepšování je předpokladem pro úspěšný rozvoj společnosti.

VIDEOPROFIL

Firemní časopis

Historie firmy

2022

Rozhodnutí o ukončení činnosti střediska Veselí nad Moravou

2021

Restrukturalizace společnosti (nový vlastník AF Group a.s.)

2020

Rekonstrukce administrativní budovy na ul. Lidické a tím navazující změna sídla společnosti

2019

Vytvoření a zahájení činnosti provozního střediska ve Veselí nad Moravou, získání ocenění hejtmana JMK v soutěži „Stavba JMK 2019"

2006

Účast na záchranných pracích a likvidaci následků povodní, získání ocenění ministrem vnitra ČR a generálním ředitelem HZS ČR v kategorii Ekologické stavby

2006

Ocenění JMK a JmSS v kategorii Průmyslové a technologické stavby a také ocenění v kategorii Dopravní, inženýrské a vodohospodářské stavby

2004

Úspěšná recertifikace dle současných norem ISO EN 14001 a OHSAS

2004

Ocenění hejtmana JMK a JmSS v soutěži „Stavba JMK 2004" v kategorii ekologické stavby

2003

Přechod na aktualizovanou normu ISO 9001

1999

První certifikace ISO dle tehdejších norem 9002

1999

Nákup pískovny v Břeclavi – Poštorné

1999

Transformace společnosti na současnou firmu VHS Břeclav

1996

Rekonstrukce sídla společnosti na ul. Fügnerova, Břeclav

1995

Nákup stroje pro stavbu silnic – FINISHER MARINI, který zajistil rozšíření činnosti o komunikace

1992

Transformace společnosti na IMOS Brno

1962

Nákup a zahájení budování areálu na ul. Lidická – strojně dopravní středisko, sklady

1950

Založení společnosti Vodohospodářské stavby Brno, stavební správa Břeclav

Firemní profil a výroční zpráva