Reference

Podívejte se, s čím vám můžeme pomoci. Naše stavební činnost zahrnuje několik oblastí stavební výroby.

ČOV a kanalizace

2022

PŘÍBRAM NA MORAVĚ - VÝSTAVBA ČOV A KANALIZACE

Výstavba splaškové kanalizace v obci Příbram na Moravě byla realizována ve "sdružení" se společností OHLA ŽS a.s. Celková délka kanalizace je téměř 6 km…

detail reference
2021

HODONÍN – KANALIZACE, VÝHON DO OČOVSKÉHO JÁRKU

Předmětem plnění zakázky bylo odvodnění dešťových a splaškových vod z plánované výstavby Hodonína v lokalitě Výhon. Po trase na dešťové kanalizaci je…

detail reference
2020

RATÍŠKOVICE - REKONSTRUKCE ČOV

Předmětem této zakázky byly mimo jiné: Průzkum a monitoring stávajícího stavu + vypracování dokumentace pro stavební povolení. Inženýring pro získání…

detail reference
2020

BŘECLAV 17. LISTOPADU – OPRAVA KANALIZACE

Předmětem plnění zakázky byla oprava kanalizace mezi stávajícími šachtami 1326 až 1575 včetně krátkých propojů do ulic U Stadionu a náměstí T.G. Masaryka.…

detail reference

Inženýrské sítě

2022

LEDNICE ÚV KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - INOVACE TECHNOLOGIE

Předmětem zakázky je vylepšení celé technologie, která se nachází uvnitř budovy, zejména pro zpracování kalu ze surové vody před jejím samostatným čistěním.

detail reference
2020

ZKAPACITNĚNÍ VODOVODU BOŽICE

Tato významná stavba byla realizovaná ve sdružení firem VHS Břeclav a IMOS Brno. Účelem stavby bylo zkapacitnění vodovodní sítě pomocí nových výtlačných…

detail reference
2020

VESELÍ NAD MORAVOU - ÚZEMÍ PRO VÝSTAVBU RD

Předmětem plnění této zakázky bylo vybudování inženýrských sítí a komunikace pro výstavbu 15 rodinných domů.

detail reference
2020

HUSTOPEČE - KŘÍŽOVÝ VRCH

Předmětem plnění byla realizace inženýrských sítí pro výstavbu rodinných domů. Součástí zakázky v této atraktivní lokalitě bylo vybudování veškerých inženýrských…

detail reference

Komunikace

2023

VESELÍ NAD MORAVOU - KRUHOVÝ OBJEZD RD HUTNÍK III. ETAPA

Předmětem plnění zakázky byla výstavba kruhového objezdu v lokalitě Hutník ve Veselí nad Moravou.

detail reference
2023

HODONÍN, UL. VELKOMORAVSKÁ - STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY

Předmětem plnění zakázky byla výstavba nové stezky pro chodce a cyklisty. Dále s úpravou terénu a položením betonu byly rekonstruovány a modernizovány…

detail reference
2022

DOLNÍ NĚMČÍ - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE S VÝSTAVBOU PARKOVIŠTĚ

Předmětem plnění zakázky je rekonstrukce místní komunikace a výstavba nového parkoviště. Šířka komunikace je 5 m a současně je lemována novým parkovištěm…

detail reference
2021

HODONÍN - ÚPRAVA ULIČNÍHO PROSTORU

Předmětem plnění zakázky byla rekonstrukce komunikace, která mimo jiné zahrnovala opravu komunikace a zpevněné plochy (betonová dlažba, dlažba z přírodních…

detail reference

Pozemní stavby

2022

HUSTOPEČE - COOP JEDNOTA

Nová prodejna supermarketu COOP jednoty Mikulov vyniká nevšedním architektonickým pojetím budovy, a především použitím nosných dřevěných prvků. Největší…

detail reference
2022

MUNTERS - VÝSTAVBA MULTIFUNKČNÍ HALY NA KAPŘISKÁCH

Multifunkční hala na kapřiskách včetně celkové rekonstrukce administrativní budovy je předmětem plnění zakázky. Vypořádali jsme se se složitým zakládáním…

detail reference
2022

VINAŘSTVÍ MAŇÁK ŽÁDOVICE - NOVOSTAVBA VINAŘSTVÍ

Budova vinařství vyniká nejen svou zajímavou přístavbou trojúhelníkového tvaru ale i příjemným okolním prostředím

detail reference
2021

HRUBÁ VRBKA – REKONSTRUKCE SÁLU

Před samotným zahájením prací byla odstraněna původní podlaha jeviště, sálu i galerie. Odstraněno bylo také obložení sálu, osvětlení a původní radiátory.…

detail reference

Ostatní stavby

2022

MORKŮVKY - OBNOVA RYBNÍKA

Realizace obnovy rybníka s celkovou rozlohou 50 000 m² má své účinky nejen pro zadržení vody, ale v budoucnu taky rybolovu. Hlavním účelem stavby je zadržení…

detail reference
2021

JEŽOV - DĚTSKÉ A WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ

Záměrem tohoto projektu bylo vybudovat sportoviště pro dospělé i herní část pro děti s lavičkami k odpočinku a k pořádání místních akcí a slavností. Vzniklý…

detail reference
2020

REKONSTRUKCE HISTORICKÉHO MOSTU PORT INSEL

Předmětem plnění této zakázky bylo zkulturnění lokality na rozhraní katastrálních území Sedlec a Mikulov. Samotné dílo je zajímavé tím, že jsme zde provedli…

detail reference
2019

ZÁVLAHOVÁ NÁDRŽ MIKULOV

Toto vodní dílo je zajímavé tím, že se ze svých dvou třetin výšky nachází nad úrovní okolního terénu. Vodotěsnost nádrže je provedena na bázi jílového…

detail reference