Reference

Podívejte se, s čím vám můžeme pomoci. Naše stavební činnost zahrnuje několik oblastí stavební výroby.

ČOV a kanalizace

2023

LUKOVANY - VÝSTAVBA ČOV A KANALIZACE

Předmětem zakázky byla realizace kanalizace a ČOV v obci Lukovany. Celá ČOV je navržena tak, aby byla efektivní a kompaktní v jednom objektu. Technologická…

detail reference
2022

PŘÍBRAM NA MORAVĚ - VÝSTAVBA ČOV A KANALIZACE

Výstavba splaškové kanalizace v obci Příbram na Moravě byla realizována ve "sdružení" se společností OHLA ŽS a.s. Celková délka kanalizace je téměř 6 km…

detail reference
2021

HODONÍN – KANALIZACE, VÝHON DO OČOVSKÉHO JÁRKU

Předmětem plnění zakázky bylo odvodnění dešťových a splaškových vod z plánované výstavby Hodonína v lokalitě Výhon. Po trase na dešťové kanalizaci je…

detail reference
2020

RATÍŠKOVICE - REKONSTRUKCE ČOV

Předmětem této zakázky byly mimo jiné: Průzkum a monitoring stávajícího stavu + vypracování dokumentace pro stavební povolení. Inženýring pro získání…

detail reference

Inženýrské sítě

2023

STRACHOTÍN - INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

Předmětem zakázky byla vybudování kanalizace, vodovodu a plynovodu k devíti rodinným domům.

detail reference
2023

BŘECLAV - KANALIZACE A VODOVOD NÁBŘEŽÍ KOMENSKÉHO

Předmětem zakázky byla oprava kanalizace a vodovodu na nábřeží Komenského v Břeclavi. Během rekonstrukce bylo položeno: 636 m vejčitých trubek v hloubce…

detail reference
2022

LEDNICE ÚV KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - INOVACE TECHNOLOGIE

Předmětem zakázky je vylepšení celé technologie, která se nachází uvnitř budovy, zejména pro zpracování kalu ze surové vody před jejím samostatným čistěním.

detail reference
2020

ZKAPACITNĚNÍ VODOVODU BOŽICE

Tato významná stavba byla realizovaná ve sdružení firem VHS Břeclav a IMOS Brno. Účelem stavby bylo zkapacitnění vodovodní sítě pomocí nových výtlačných…

detail reference

Komunikace

2023

KOMUNIKACE NÁBŘEŽÍ BŘECLAV

Předmětem plnění zakázky byla rekonstrukce komunikace a chodníku, která mimo jiné zahrnovala úpravu povrchu, položení 690 m chodníků, současně v té době…

detail reference
2023

VESELÍ NAD MORAVOU - KRUHOVÝ OBJEZD RD HUTNÍK III. ETAPA

Předmětem plnění zakázky byla výstavba kruhového objezdu v lokalitě Hutník ve Veselí nad Moravou.

detail reference
2023

HODONÍN, UL. VELKOMORAVSKÁ - STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY

Předmětem plnění zakázky byla výstavba nové stezky pro chodce a cyklisty. Dále s úpravou terénu a položením betonu byly rekonstruovány a modernizovány…

detail reference
2022

DOLNÍ NĚMČÍ - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE S VÝSTAVBOU PARKOVIŠTĚ

Předmětem plnění zakázky je rekonstrukce místní komunikace a výstavba nového parkoviště. Šířka komunikace je 5 m a současně je lemována novým parkovištěm…

detail reference

Pozemní stavby

2024

NOVOSTAVBA POŽÁRNÍ ZBROJNICE

Předmětem plnění této zakázky byla novostavba požární zbrojnice realizována pro Sbor dobrovolných hasičů ve Tvrdonicích. Projekt zahrnoval zbrojnici včetně…

detail reference
2022

HUSTOPEČE - COOP JEDNOTA

Nová prodejna supermarketu COOP jednoty Mikulov vyniká nevšedním architektonickým pojetím budovy, a především použitím nosných dřevěných prvků. Největší…

detail reference
2022

MUNTERS - VÝSTAVBA MULTIFUNKČNÍ HALY NA KAPŘISKÁCH

Multifunkční hala na kapřiskách včetně celkové rekonstrukce administrativní budovy je předmětem plnění zakázky. Vypořádali jsme se se složitým zakládáním…

detail reference
2022

VINAŘSTVÍ MAŇÁK ŽÁDOVICE - NOVOSTAVBA VINAŘSTVÍ

Budova vinařství vyniká nejen svou zajímavou přístavbou trojúhelníkového tvaru ale i příjemným okolním prostředím

detail reference

Ostatní stavby

2024

LUŽICE - REVITALIZACE AREÁLU PLOŠTINY

Předmětem zakázky byla revitalizace přírodního areálu Ploštiny v obci Lužice. Práce zahrnovaly úpravy vodních ploch, mokřad, modelaci terénu a osázení…

detail reference
2023

TVRDONICE - ALTÁN, ODPOČINKOVÁ ZÓNA, CHODNÍKY A STEZKY

V rámci projektu „Poznejte Tvrdonice, Beckov, Gbely" byly opraveny mlatové chodníky a stezky včetně stavebních úprav altánu a odpočinkových zón v přírodním…

detail reference
2022

MORKŮVKY - OBNOVA RYBNÍKA

Realizace obnovy rybníka s celkovou rozlohou 50 000 m² má své účinky nejen pro zadržení vody, ale v budoucnu taky rybolovu. Hlavním účelem stavby je zadržení…

detail reference
2021

JEŽOV - DĚTSKÉ A WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ

Záměrem tohoto projektu bylo vybudovat sportoviště pro dospělé i herní část pro děti s lavičkami k odpočinku a k pořádání místních akcí a slavností. Vzniklý…

detail reference