28.06.2023

Volné pozemky v nově vybudované lokalitě nabídne město k prodeji začátkem září

VHS Břeclav dokončila koncem června poslední část výstavby dopravní a technické infrastruktury pro 55 nových rodinných domů v lokalitě Hutník ve Veselí nad Moravou. Město nyní nabízí poslední pozemky ve veřejné soutěži. Cílem města je od samého začátku podpora mladých rodin. Slavnostní zprovoznění poslední části projektu se konalo za účasti veřejnosti v pondělí 26. června. Program přilákal hlavně mladé rodiny s dětmi.

V pondělí 26. června zaplnilo prostranství v blízkosti mateřské školy Hutník téměř 300 dospělých a dětí všech věkových kategorií. Na své si přišli všichni. Pro děti byly navíc připraveny soutěže, skákací hrad i malování na obličej. Program doplnilo vystoupení aerobiček z veselského klubu M-aerobik, ale také přehlídka místního in-line klubu.

Vedení města začalo o možnostech přeměny sedmi hektarů orné půdy v lokalitě Hutník na zónu pro bydlení jednat v roce 2013. „Nejsložitější fází obdobných projektů jsou vždy majetkoprávní vztahy. Město muselo vykoupit více než 7 tisíc m² pozemků od 22 vlastníků a dohodnout dalších patnáct směn o celkové rozloze téměř 22 tisíc m²,“ vysvětlil starosta města Petr Kolář.

V roce 2019 byly zahájeny stavební práce na první etapě projektu. Město nechalo vybudovat kompletní technickou a dopravní infrastrukturu o celkových nákladech 45 milionů Kč. „Našim úkolem bylo vybudovat síť kanalizací, vodovodu, plynovodu, vysokého i nízkého napětí a metropolitní optickou síť. V další části jsme pak pracovali na výstavbě čtyř místních komunikací, parkovacích míst, zpevněných vjezdů k rodinným domům, chodníků. V poslední části projektu jsme zprovoznili nový kruhový objezd,“ shrnul práce na projektu hlavní stavbyvedoucí Stanislav Kubis.

Již v průběhu výstavby začalo město nabízet parcely určené pro výstavbu rodinných domů formou veřejné soutěže. Dnes už je devět domů zkolaudováno a dalších jedenáct domů je rozestavěno. „Město má nyní k dispozici poslední 3 pozemky, které nabídne k prodeji formou veřejné soutěže. Ta proběhne ve středu 13. září odpoledne na veselské radnici a veškeré potřebné informace naleznou zájemci na internetových stránkách města,“ připomněl veselský starosta Petr Kolář.

Trocha statistiky z projektu RD Hutník:

 • byla vybudována technicko - dopravní infrastruktura pro 55 rodinných domů, náklady na její vybudování činily cca 45 mil. Kč,
 • celková plocha dané lokality má rozlohu 70 208 m²,
 • město nabídlo zájemcům k prodeji celkem 32 pozemků, o celkové výměře 40 717 m², v sedmi kolech veřejných soutěží,
 • lokalita poskytne pohodlné bydlení pro více než 200 osob,

v rámci stavby technicko - dopravní infrastruktury bylo vybudováno celkem:

 • 55 kusů přípojek k rodinným domům,
 • 1 148,5 metrů kanalizace,
 • 1 084,6 metrů vodovodu,
 • 1 214, 6 metrů plynovodu,
 • 2 798 metrů rozvodů nízkého napětí,
 • 600 metrů přeložení vysokého napětí,
 • 1 357 metrů kabelů veřejného osvětlení a postaveno 42 sloupů veřejného osvětlení,
 • 1 292 metrů metropolitní sítě, včetně 13 kabelových komor,
 • 6 985,9 m² asfaltové komunikace,
 • 382 m² chodníků ze zámkové dlažby,
 • 1 687 m² vjezdů a parkovišť ze vsakovací dlažby,
 • 995 metrů odvodňovacího přikopu, včetně 250 m³ suchého poldru pro vsakování dešťové vody.