16.2.2024

Sledujeme trendy a zavádíme novinky při výstavbě

VHS Břeclav patří už více než 70 let mezi přední stavební firmy na jižní Moravě. Důležitou filozofií společnosti je nejen maximální šetrnost vůči životnímu prostředí, ale především využívání nejnovějších trendů, které k ochraně přírody přispívají.

Mezi jednu z komplexních metod, která se nově využívá mimo jiné i na stavbách čističek odpadních vod, je hydroizolace formou bílé vany.

Bílá vana je klíčovým prvkem v ochraně spodní stavby proti vodě. Mezi hlavní výhody bílé vany patří:

  1. Účinná ochrana: poskytuje ochranu proti vodě a vlhkosti, což je klíčové pro dlouhodobou stabilitu spodní stavby.
  2. Trvanlivost: hydroizolační materiály používané v bílé vaně jsou odolné vůči povětrnostním vlivům a zaručují dlouho životnost systému.
  3. Snížení nákladů na opravy: díky efektivní ochraně před vlhkostí se minimalizuje potřeba oprav a údržby, což v dlouhodobém horizontu snižuje celkové náklady na stavbu.

Rozdíl mezi bílou vanou a klasickými základy s hydroizolací tzv. černou vanou

Klasické hydroizolační systémy se často soustředí na vnější ochranu základů. Bílá vana však přináší inovaci tím, že vytváří vodotěsný obal přímo použitím vhodné betonové směsi, která svými vlastnostmi nahrazuje asfaltové nebo PVC-P hydroizolační pásy. Tím dochází k vytvoření tzv. „vanového efektu“, kde je celá spodní stavba hydroizolovaná betonem, což zvyšuje mechanickou ochranu proti poškození a minimalizuje riziko průsaku vody. Realizace bílé vany má svůj předepsaný postup a po dokončení se provádí důkladná kontrola těsnosti.

Jaký typ hydroizolace bude při stavbě navržený vychází především z analýzy aktuální situace v terénu, kde je stavba realizována. „Bílou vanu jsme v poslední době realizovali v Krumvíři při stavbě čistírny odpadních vod. Vzhledem k podloží, typu a účelu stavby byla tato metoda nejlepším řešením,“ vysvětlil Petr Bařina, hlavní stavbyvedoucí VHS Břeclav.