Břeclav 17. listopadu - oprava kanalizace

Předmětem plnění zakázky byla oprava kanalizace mezi stávajícími šachtami 1326 až 1575 včetně krátkých propojů do ulic U Stadionu a náměstí T.G. Masaryka.

Součástí jsou i odbočky a kanalizační přípojky v rozsahu daného jízdního pruhu.

Práce na komunikaci zahrnovala mimo jiné odfrézování stávajícího krytu, sanace konstrukčních vrstev komunikace, asfaltový kryt.

Objednatel

VaK Břeclav

Realizace

2020

Lokalita

Břeclav