Hodonín - kanalizace, výhon do Očovského járku

Předmětem plnění zakázky bylo odvodnění dešťových a splaškových vod z plánované výstavby Hodonína v lokalitě Výhon.

Po trase na dešťové kanalizaci je zbudována retenční nádrž s regulovaným odtokem a na konci této trasy je osazeno měření před výtokem do recipientu. Výstavba byla realizována otevřeným výkopem a z části ruční ražbou, vrtaným a řízeným protlakem.

Objednatel

Město Hodonín

Realizace

2021

Lokalita

Hodonín