KK42 - kanalizace Klentnice

Předmětem plnění bylo odkanalizování splaškových vod celé obce pomocí výtlaku do Mikulova.

Realizovány byly kanalizace, výtlak, kanalizační přípojky, čerpací stanice vč. systému měření a opěrných zdí a součástí zakázky bylo i uvedení povrchů do původního stavu (dlažba, asfalt).

Ke každé čerpací stanici byla provedena přípojka NN, oplocení a příjezdová komunikace.

Objednatel

Obec Klentnice

Realizace

2019

Lokalita

Klentnice