Příbram na Moravě - výstavba ČOV a kanalizace

Výstavba splaškové kanalizace v obci Příbram na Moravě byla realizována ve "sdružení" se společností OHLA ŽS a.s. Celková délka kanalizace je téměř 6 km a čistírna odpadních vod je projektována na kapacitu 700 ekvivalentních osob.

Objednatel

Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice

Realizace

2021-2022

Lokalita

Příbram na Moravě