Ratíškovice - rekonstrukce ČOV T Machinery a.s.

Předmětem této zakázky byly mimo jiné:

  • Průzkum a monitoring stávajícího stavu + vypracování dokumentace pro stavební povolení.
  • Inženýring pro získání stavebního povolení.
  • Oprava stávajících objektů - hrubé česle, lapák písku, lapák štěrku, jemné strojní česle, přebudování ČOV na RN.
  • Vybudování nové biologie - linky SBR, kalová nádrž, terciální dočištění na mikrosítovém filtru.

Objednatel

T MACHINERY, A.S.

Realizace

2020

Lokalita

Ratíškovice