Vrbice ČOV

Předmětem díla bylo vybudování nové kanalizace a ČOV.

Vybudovány byly následující objekty:

  • kanalizace (gravitační splašková kanalizace včetně domovních přípojek, výtlačný řad),
  • ČSOV (4 čerpací stanice na síti s technologickým vybavením),
  • přípojky NN pro ČSOV a ČOV.

Objednatel

Obec Vrbice

Realizace

2015

Lokalita

Vrbice