Strachotín - inženýrské sítě pro výstavbu rodinných domů

Předmětem zakázky byla vybudování kanalizace, vodovodu a plynovodu k devíti rodinným domům.

Objednatel

Obec Strachotín

Realizace

2023

Lokalita

Strachotín