Lednice ÚV Kalové hospodářství - inovace technologie

Předmětem zakázky je vylepšení celé technologie, která se nachází uvnitř budovy, zejména pro zpracování kalu ze surové vody před jejím samostatným čistěním.

Objednatel

vodovody a kanalizace Břeclav

Realizace

2021-2022

Lokalita

Lednice