Zkapacitnění vodovodu Božice

Tato významná stavba byla realizovaná ve sdružení firem VHS Břeclav a IMOS Brno.

Účelem stavby bylo zkapacitnění vodovodní sítě pomocí nových výtlačných řádů, dvou nově vybudovaných věžových vodojemů a kompletní rekonstrukce úpravny vody vč. vybudování nové akumulační nádrže.

Objednatel

VaK Znojemsko, dobrovolný svazek obcí

Realizace

2020

Lokalita

Božice