Dolní Němčí – rekonstrukce komunikace s výstavbou parkoviště

Předmětem plnění zakázky je rekonstrukce místní komunikace a výstavba nového parkoviště. Šířka komunikace je 5 m a současně je lemována novým parkovištěm pro kolmé stání s kapacitou až 20 aut. Zároveň je prodloužen také přiléhající chodník. Odvodnění všech ploch je samozřejmostí.

Objednatel

Obec Dolní Němčí

Realizace

2022

Lokalita

Obec Dolní Němčí