Groz-Beckert Lužice - rozšíření parkoviště

Předmětem plnění zakázky byla realizace parkoviště, která mimo jiné zahrnovala úpravu povrchu, vybudování dešťové kanalizace, opěrných žb stěn, retenčních nádrží a veřejného osvětlení.

Objednatel

Stavební firma PLUS, Hodonín

Realizace

03/2020 - 08/2020

Lokalita

Lužice