Ul. Na Zahradách, Stromořadní - komunikace a chodník

Předmětem plnění zakázky bylo provedení nových obrubníků, nové konstrukce komunikace a souběžně provedení chodníků podél komunikací na obou ulicích. Dále byly na základě provedených zkoušek hutnění provedeny sanace pláně ze štěrkodrti.

Objednatel

Město Břeclav

Realizace

2018

Lokalita

Břeclav