Ježov - dětské a workoutové hřiště

Záměrem tohoto projektu bylo vybudovat sportoviště pro dospělé i herní část pro děti s lavičkami k odpočinku a k pořádání místních akcí a slavností. Vzniklý prostor slouží k aktivnímu i pasivnímu odpočinku a relaxaci v příjemném prostředí zeleně, a to i díky lokalitě, ve které se nachází, protože pro vybudování byla zvolena klidová část obce.

Jednotlivé plochy sportoviště jsou tvořeny pravidelnými, na sebe navazujícími obdélníkovými půdorysy. Materiálově jsou jednotlivé prvky řešeny ze dřeva a oceli, případně plastu. Dopadové plochy jsou tvořeny kačírkem. Na jednotlivé spojovací chodníčky byla použita betonová dlažba. Vybrána byla dřevina douglaska tisolistá, kterou není nutné impregnovat a tím je umocněn ekologický přínos.

Objednatel

Obec Ježov

Realizace

2021

Lokalita

Ježov