OR Dyje Poštorná - navýšení LB hráze

Předmětem plnění této zakázky bylo provedení navýšení nivelety koruny LB hráze na niveletu hrází na pravém břehu O.R. Dyje budovaných v rámci PPO Břeclav a tím byla zajištěna ochrana této části Břeclav na Q100.

Dále došlo k přeložení části oplocení areálu MSK.

Realizovány byly mimo jiné sejmutí ornice a výkopové práce, výsadba a založení trávníku.

Objednatel

Povodí Moravy, Brno

Realizace

2018

Lokalita

Břeclav