Rybník Šakvice

Tato stavba byla zbudovaná za účelem zadržení vody v krajině, rekreace a chovu ryb. Jedná se o rybník, který je napájen z vodního toku Štinkovka.

Součástí stavby jsou i dvě přilehlé vodní tůně.

Objednatel

Obec Šakvice

Realizace

2019

Lokalita

Šakvice