Přístavba výrobního areálu Hobža

Předmětem plnění této zakázky byla přístavba výrobní haly na výrobu smažených brambůrek, včetně zpevněných ploch, odvodnění a napojení na inženýrské sítě.

Výrobní hala:

  • prefa ŽB skelet s opláštěním PUR panely půdorysu 72,3x52,8 m, výška 10 m,
  • vestavba třípodlažní, střecha - foliová krytina,
  • základové patky s vyztuženou ŽB deskou,
  • vzduchotechnika.

Dobudování technické infrastruktury:

  • asfaltový kryt 4250 m2,
  • otevřená zasakovací nádrž 394 m3,
  • betonové obrubníky 640 m.

Objednatel

PHSG

Realizace

2020

Lokalita

Strážnice