Inženýrské sítě

2023

STRACHOTÍN - INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

Předmětem zakázky byla vybudování kanalizace, vodovodu a plynovodu k devíti rodinným domům.

detail reference
2023

BŘECLAV - KANALIZACE A VODOVOD NÁBŘEŽÍ KOMENSKÉHO

Předmětem zakázky byla oprava kanalizace a vodovodu na nábřeží Komenského v Břeclavi. Během rekonstrukce bylo položeno: 636 m vejčitých trubek v hloubce…

detail reference
2022

LEDNICE ÚV KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - INOVACE TECHNOLOGIE

Předmětem zakázky je vylepšení celé technologie, která se nachází uvnitř budovy, zejména pro zpracování kalu ze surové vody před jejím samostatným čistěním.

detail reference
2020

ZKAPACITNĚNÍ VODOVODU BOŽICE

Tato významná stavba byla realizovaná ve sdružení firem VHS Břeclav a IMOS Brno. Účelem stavby bylo zkapacitnění vodovodní sítě pomocí nových výtlačných…

detail reference
2020

VESELÍ NAD MORAVOU - ÚZEMÍ PRO VÝSTAVBU RD

Předmětem plnění této zakázky bylo vybudování inženýrských sítí a komunikace pro výstavbu 15 rodinných domů.

detail reference
2020

HUSTOPEČE - KŘÍŽOVÝ VRCH

Předmětem plnění byla realizace inženýrských sítí pro výstavbu rodinných domů. Součástí zakázky v této atraktivní lokalitě bylo vybudování veškerých inženýrských…

detail reference
2019

JÍMACÍ ÚZEMÍ LEDNICE - ZVÝŠENÍ KAPACITY

Předmětem zakázky bylo navýšení celkové kapacity jímacího území na dvojnásobek. Zajímavostí je, že celá stavba probíhala za provozu bez přerušení dodávek…

detail reference
2019

PŘÍVODNÝ ŘAD POUZDŘANY

Předmětem plnění byla realizace novostavby vodovodu s obslužnými objekty.

detail reference
2018

Moravská Nová Ves - TI obytné zóny

Předmětem plnění této zakázky bylo vybudování nové obytné zóny zahrnující inženýrské sítě a zpevněné plochy. Konkrétně zde byly mimo jiné realizovány splašková…

detail reference