Ostatní stavby

2022

MORKŮVKY - OBNOVA RYBNÍKA

Realizace obnovy rybníka s celkovou rozlohou 50 000 m² má své účinky nejen pro zadržení vody, ale v budoucnu taky rybolovu. Hlavním účelem stavby je zadržení…

detail reference
2021

JEŽOV - DĚTSKÉ A WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ

Záměrem tohoto projektu bylo vybudovat sportoviště pro dospělé i herní část pro děti s lavičkami k odpočinku a k pořádání místních akcí a slavností. Vzniklý…

detail reference
2020

REKONSTRUKCE HISTORICKÉHO MOSTU PORT INSEL

Předmětem plnění této zakázky bylo zkulturnění lokality na rozhraní katastrálních území Sedlec a Mikulov. Samotné dílo je zajímavé tím, že jsme zde provedli…

detail reference
2019

ZÁVLAHOVÁ NÁDRŽ MIKULOV

Toto vodní dílo je zajímavé tím, že se ze svých dvou třetin výšky nachází nad úrovní okolního terénu. Vodotěsnost nádrže je provedena na bázi jílového…

detail reference
2019

RYBNÍK ŠAKVICE

Tato stavba byla zbudovaná za účelem zadržení vody v krajině, rekreace a chovu ryb. Jedná se o rybník, který je napájen z vodního toku Štinkovka. Součástí…

detail reference
2018

OR DYJE POŠTORNÁ - NAVÝŠENÍ LB HRÁZE

Předmětem plnění této zakázky bylo provedení navýšení nivelety koruny LB hráze na niveletu hrází na pravém břehu O.R. Dyje budovaných v rámci PPO Břeclav…

detail reference