ČOV a kanalizace

2023

LUKOVANY - VÝSTAVBA ČOV A KANALIZACE

Předmětem zakázky byla realizace kanalizace a ČOV v obci Lukovany. Celá ČOV je navržena tak, aby byla efektivní a kompaktní v jednom objektu. Technologická…

detail reference
2022

PŘÍBRAM NA MORAVĚ - VÝSTAVBA ČOV A KANALIZACE

Výstavba splaškové kanalizace v obci Příbram na Moravě byla realizována ve "sdružení" se společností OHLA ŽS a.s. Celková délka kanalizace je téměř 6 km…

detail reference
2021

HODONÍN – KANALIZACE, VÝHON DO OČOVSKÉHO JÁRKU

Předmětem plnění zakázky bylo odvodnění dešťových a splaškových vod z plánované výstavby Hodonína v lokalitě Výhon. Po trase na dešťové kanalizaci je…

detail reference
2020

RATÍŠKOVICE - REKONSTRUKCE ČOV

Předmětem této zakázky byly mimo jiné: Průzkum a monitoring stávajícího stavu + vypracování dokumentace pro stavební povolení. Inženýring pro získání…

detail reference
2020

BŘECLAV 17. LISTOPADU – OPRAVA KANALIZACE

Předmětem plnění zakázky byla oprava kanalizace mezi stávajícími šachtami 1326 až 1575 včetně krátkých propojů do ulic U Stadionu a náměstí T.G. Masaryka.…

detail reference
2019

KLENTNICE - KANALIZACE

Předmětem plnění bylo odkanalizování splaškových vod celé obce pomocí výtlaku do Mikulova. Realizovány byly kanalizace, výtlak, kanalizační přípojky, čerpací…

detail reference
2015

VRBICE - VYBUDOVÁNÍ ČOV

Předmětem díla bylo vybudování nové kanalizace a ČOV. Vybudovány byly následující objekty: kanalizace (gravitační splašková kanalizace včetně domovních…

detail reference